Икономическата криза свива бюджетите за образование в ЕС

В България се наблюдава увеличение на инвестициите в образование след 2011.

21.03.2013 | 18:26
Икономическата криза свива бюджетите за образование в ЕС

Икономическата криза свива инвестициите в образование в 8 от 25 държави, сочи проучване от Европейската комисия. Целта на изследването е да се определи доколко кризата въздейства на образованието за последните 2 години. Холандия и Германия не са предоставили данни за периода.

Най-голям спад от над 5% се наблюдава в Гърция, Италия, Литва, Португалия и Унгария, а под 5% - в Естония, Испания, Великобритания и Полша. Едва в пет страни е отчетено увеличение на инвестициите – Австрия, Дания, Люксембург, Малта и Швеция. В някои държави се посочва спад за 2010 и 2011, но след това се наблюдава покачване на финансирането в образованието. България е сред тези страни.

Държавите в ЕС трябва да инвестират достатъчно в модернизирането на учението и уменията, защото в противен случай ще се справим по-трудно с младежката безработица, заяви Андрула Василиу, еврокомисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта. Възможно е да изостанем в световен мащаб, допълва той.
Изнесените данни показват, че за предходните две години заплатите на учителите са намалени или замразени в 11 страни, включително и в България. Заради свиване на бюджета в десет страни има спад сред учителите.

Според проучването подкрепата от публичния сектор не е била засегната за 2011 и 2012. Тази помощ включва стипендии, заеми и семейни надбавки за ученици и студенти, а в повечето случаи и съфинансирана от Европейския социален фонд.