Българи държат депозити за 100 млн. евро в кипърски банки

Близо 4.7 млрд. евро са спестяванията на гърците в трезори в Никозия.

21.03.2013 | 11:31
Българи държат депозити за 100 млн. евро в кипърски банки

Български юридически и физически лица имат депозити за 100 милиона евро в кипърски банки, показват данни на Европейската централна банка.

Депозитите в кипърски банки са общо 107.8 млрд. евро. От тях 38.2 млрд. евро са на банки, а 69.6 млрд. - на други юридически, както и на физически лица. Малко повече от половината от общата сума по депозитите, 56.6 млрд. евро, е на кипърски вложители.

Румънски физически и юридически лица (без банки), подобно на българските, имат общо 100 млн. евро в кипърски кредитни институции. На първо място по този показател в Европейския съюз са гърците с 4.7 млрд. евро, следвани от британците с 2 млрд. евро.

ЕЦБ не предостави статистика за депозитите в кипърски банки на трезори от Европейския съюз страна по страна. Тя не изнесе и данни за депозитите от държави извън ЕС.