Приватизацията на Българската фондовата борса се провали

Министерството на финансите е оттеглило продажбата на дела си.

14.03.2013 | 11:10
Приватизацията на Българската фондовата борса се провали

Държавата се отказа да продава Българската фондова борса и Централен депозитар. Така стартиралата на 26 септември миналата година процедура, която създаде разходи по извършване на оценка на дружествата и привличане на инвестиционен посредник, който да извърши предлагането, се провали.

Министерството на финансите е оттеглило продажбата на дела си от 50% късно в сряда, съобщиха от БФБ-София.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), на която беше възложена продажбата, е била уведомена с писмо от Министерството на финансите на 25 февруари 2013. Още в същия ден изпълнителния съвет на АПСК е прекратил договора с "Патриа Корпорейт Файненс". Компанията трябваше да направи маркетинговото проучване на Българска Фондова Борса - София АД и Централен Депозитар АД и да изготви анализите за правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на 50.0542% от капитала на БФБ-София и на 43.07% от капитала на Централен Депозитар.

С решение от 7 март надзорният съвет на АПСК е предложил на изпълнителния директор да предприеме действия по прекратяване на приватизационната процедура, съобщават от АПСК.

Не е посочено дали прекратяването на приватизацията на БФБ-София е поради липса на интерес или поради друга причина.

Сред кандидатите за купувач на българската борса бяха London Stock Exchange, Deutsche Boerse, виенската CCE Stock Exchange Group и NASDAQ-OMX. Правителството на ГЕРБ обяви, че критерият ще е качеството на купувача, а не колко пари предлага.

В последните тримесеца цената за акция на БФБ-София се повиши от 2.8 лeва до 3.47 лева за акция, което е близо с една четвърт в очакване на приватизацията. Днес цената отново е паднала на около 2.8 лева за акция

Печалбата на БФБ-София за 2012 е 608 хил. лева.