Лошите кредити в Испания намаляват

Необслужените кредити са намалели с 24 милиарда евро на месечна база към декември 2012.

18.02.2013 | 16:06
Лошите кредити в Испания намаляват

Лошите кредити в Испания са намалели рязко през декември спрямо ноември, стана ясно от представената днес статистика на Централната банка на страната. Водещата причина за това е  прехвърлянето на кредитни досиета с лоши показатели към новосформираната банка SAREB, която започна работа в края на 2012.  В последния месец на изминалата година т.нар. “лоша банка“  пое от четири национализирани банки, включително Bankia, проблемни имотни активи на стойност 37 милиарда евро. Срещу парцели, жилища под възбрана, незавършени строежи и непогасени кредити на строителни компании затруднените банки получиха държавни облигации, които да използват като гаранция пред Европейската централна банка за получаване на кредити и пари в брой. Частни инвеститори държат около 55% от активите на SAREB.

По данни на Централната банка необслужените кредити през декември 2012 са се понижили с 24.1 милиарда евро до 167.4 милиарда евро и формират 10.4% от всички просрочени заеми. Най-високото ниво лошите кредити в страната достигнаха през ноември-11.4%.

Прехвърлянето на проблемни активи към SAREB се е отразило и на общия размер на отпуснатите заеми в страната, който от 1.683 трилиона евро е достигнал до 1.604 трилиона евро през декември.