Ръст до 2% на БВП за 2013, очакват от Центъра за икономическо развитие

Преките чуждестранни инвестиции ще са в рамките на 2 милиарда евро за изминалата година.

05.02.2013 | 18:22
Ръст до 2% на БВП за 2013, очакват от Центъра за икономическо развитие

Брутният вътрешен продукт на страната ще регистрира ръст от 1% за 2012, прогнозират от Центъра за икономическо развитие. За 2013 ръстът ще е в рамките на 2%, става ясно от тримесечния доклад на Центъра на тема „Икономиката на България-януари 2013”.  

Водещият извод от доклада е, че икономиката на страната е буксувала почти на едно място през цялата 2012, като тенденцията изглежда ще се запази и през 2013. Добрата новината е, че не е регистриран спад. Положителни тенденции от Центъра за икономическо развитие отчитат в секторите промишленост, строителство и земеделие. Потреблението обаче е останало на по-ниски от очакваните нива през изминалата година, а ръстът ще е в рамките на 2% на годишна база, отбелязват икономистите.

От Центъра за икономическо развитие подчертават, е слабите темпове на възстановяване естествено ще рефлектират и върху пазара на труда. Икономистите очакват безработицата през 2012 да надхвърли 12% и да остане на високи нива през 2013.

По отношение на чуждестранните инвестиции икономистите отбелязват, че е „налице е ясна тенденция на увеличаване притока” им към страната, като не е изключено да бъдат  „отчетени до 2 милиарда евро чужди инвестиции за цялата 2012.” По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции към ноември 2012 са в размер на 1.4 милиарда евро, при 1.2 милиарда евро през 2011.

При външната търговия се наблюдава забавяне на ръста на износа при изпреварващо нарастване на вноса.