Португалия намали публичния дефицит до 5% през 2012

Лисабон спази ангажиментите към международните кредитори.

24.01.2013 | 17:07
Португалия намали публичния дефицит до 5% през 2012

Португалия успя да спази договорените ангажименти с международните кредитори и намали публичния дефицит до 5% от БВП пред 2012.

В края на годината португалското правителство прехвърли правата за  управление на летищния оператор ANA на френската строителна компания Vinci за  сумата от 3.08 милиарда евро.

Цялата договорена приватизационна програма на Португалия с международните кредитори е за 5.5 милиарда евро.
В първия аукцион на държавни ценни книжа след получаването на външна финансова помощ преди година Португалия успя да пласира успешно петгодишни държавни ценни книжа за сумата от около два милиарда евро. Търсенето беше пет пъти по-голямо от предлагането.

Репортаж по темата вижте от видео файла.