Българският външен дълг пада с 12%

Министерството на финансите погаси общо 914 млн. евро по облигации с падеж 2013 и 2015.

10.01.2013 | 12:21
Българският външен дълг пада с 12%

Българският външен дълг ще намалее с 2% от брутния вътрешен продукт, след като днес министерството на финансите изплати остатъка от парите, дължими по брейди облигациите с падеж на 15 януари, емитирани по времето на правителството на Симеон Сакскуборгготски, съобщи заместник-министърът на финансите Карина Караиванова. Плащанията са с общ размер 880 млн. евро.

Така българският държавен външен дълг ще намалее до 6.147 млрд. евро или 14.45% от БВП на страната.

Средствата необходими за целта бяха набрани с пускането на нова емисия от облигации на международния пазар в средата на миналата година. Те са с купон от 4.25% или с 3.25 процентни пункта под доходността на падежиращия дълг.

Според Караиванова по този начин на бюджета ще бъдат спестени по 60.4 млн. лева годишно за срок от 5 години.

По-доброто от прогнозираното изпълнение на „Бюджет 2012“, както и рефинансирането на изтичащите през януари брейди облигации, са позволили на финансовото министерство да отмени две емисии 3-месечни държавни ценни книжа с общ обем от 150 млн. лева, уточняват още от ведомството на Дянков.

Карина Караиванова посочи, че през тази година не се предвижда пускане на нови облигации на външните пазари, но финансовото министерство планира да емитира нов дълг от над 1.1 млрд. лева за да изплати общо 1.2 млрд. лева изтичащи вътрешни задължения.

Най-голямото предстоящо плащане по външния дълг е на 15 януари 2015, когато идва падежът на облигации на стойност над 1.1 млрд. евро.