Банките получиха още една отсрочка за капиталовите изисквания

Регулациите, известни като Базел III, ще се прилагат след 2019, вместо от 2015 година.

07.01.2013 | 10:01
Банките получиха още една отсрочка  за капиталовите изисквания

Базелският комитет по банков надзор към Банката за международни разплащания прие късно вчера решение за отлагане с четири години на датата за встъпване в сила на новите правила за размера и качеството на банковия капитал, съобщава BBC.

Казано иначе, регулациите, известни като Базел III ще се прилагат след 2019. Първоначално беше решено изпълнението на изискванията да бъде факт до 2015, но много банки в света се оказаха принудени да привлекат за кратко време огромни суми в наличност за увеличаване на основния си капитал.  В резултат на това, под натиска на частните кредитни институции, бе решено да се отложи изпълнението на изискванията до 2019.

По този начин отпадна спешната необходимост за многобройни банки да търсят пътища за попълване на капиталовите си запаси при условия на запазена ниска делова конюнктура в световната икономика, посочва още ВВС.