Банкери очакват спад на лихвите по депозитите

Около 75% от спестяванията в България са за суми до 1000 лева.

03.01.2013 | 14:42
Банкери очакват спад на лихвите по депозитите

Спад на лихвите по депозитите до нормалните, предкризисни нива очакват банкери. Въпреки това обаче драстично намаление едва ли ще се наблюдава през първите месеци на новата година, пише в анализ на "УниКредит Булбанк".

И през 2013 домакинствата най-вероятно ще останат предпазливи в техните финансови решения и потребителско поведение в среда на високи нива на безработицата, бавен ръст на доходите, ниски пенсии, високи цени на храните и пасивен пазар на недвижимите имоти, посочва Екатерина Кирилова, директор на управление „Маркетинг и клиентски сегменти” във финансовата институция.

Очакването спестяванията на населението да продължат да нарастват и през 2013, най-вероятно ще се реализират, макар и с по-бавни темпове в сравнение с изминалата година. Отражение може да окаже и въвеждането на данъка върху дохода от лихви от срочни депозити и влогове, но този налог едва ли ще доведе до сериозна загуба на интерес от страна на гражданите и домакинствата, тъй като те си остават най-сигурното и сравнително доходоносно средство за спестяване, се посочва още в анализа.

От началото на 2012 спестяванията на населението са нараснали с близо 2.5 млрд. лева, което е ръст от 8% за изминалите 10 месеца на 2012 и 12.7% спрямо същия период на 2011.

Средностатистическото домакинство в България не разполага с големи депозити. Според статистиката на БНБ около 75% от депозитите са за суми до 1000 лева. Броят на физическите лица със спестявания от над 1 млн. лева е 625.

Големите депозити в банките са преди всичко средства от продажба на недвижими имоти, дивиденти, обясняват експерти. Немалък е делът и на депозитите, открити със средства, генерирани от бизнес.

През последната година хората все повече се насочват към депозити с по-дълги срокове. Причината е предлагането от страна на банките на по-високи лихвени проценти по дългосрочните депозити с цел да си осигурят ресурс за по-дълъг период от време.