0.5% ръст на БВП през третото тримесечие спрямо 2011

Брутният вътрешен продукт е 21.7 милиарда лева към края на септември, според предварителните данни на НСИ.

28.12.2012 | 17:18
0.5% ръст на БВП през третото тримесечие спрямо 2011

През третото тримесечие Брутният вътрешен продукт регистрира ръст от 0.5% на годишна база. По предварителните данни на Националния статистически институт БВП е 21.734 милиарда лева. На човек от населението се падат по 2 977 лева за трите месеца към септември.

Безработицата през третото тримесечие на годината е 11.5% и бележи ръст от 1.3 процентни пункта на годишна база. През септември 2012 средната работна заплата е била 768 лева, което е с 3.2% повече от предходния месец. Спрямо септември 2011 средното възнаграждение в страната бележи ръст от 9.1 на сто.