Разликата между умения и квалификация в България е голяма, според ЕК

Европейската комисия пусна специализиран сайт с описание на необходимите умения за различните професии, на свободните и най-търсените работни места.

07.12.2012 | 14:20
Разликата между умения и квалификация в България е голяма, според ЕК

Финансите и търговията са двете професии с най-голям брой незаети работни позиции в момента в Европа. Това показва стартиралият днес сайт на Европейската комисия „Панорамата на уменията“, чиято основа цел е да предоставя какви умения са необходими за работата на дадена професия, кои са най-търсените и най-малко заетите работни места.  В момента е Европа има дефицит още на биолози, фармацевти, лекари, медицински сестри, специалисти в сферата на информационно-комуникационните технологии, компютърни специалисти и инженери и други.

От информацията на сайта става ясно, че страните, в които има най-голямо разминаване между уменията на търсещите работа и на необходимата квалификация за започване на такава са Литва, България, Белгия, Унгария и Ирландия. Страните отличници по този показател са  Португалия, Дания и Холандия.

Въпреки високите нива на безработица, според сайта в момента в Европа има 2 милиона незаети работни места.
По думите на европейския комисар за образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу сайтът ще стимулира подобряването на уменията и квалификациите, а оттам и ще подобри производителността и конкурентоспособността в Европа.

„Панорамата на уменията в ЕС“ ще осигури единна точка за достъп до най-актуалните европейски и национални източници на информация, коментира Василиу.  –„ Сайтът ще ни помогне да подобрим реакцията на системите за образование и обучение спрямо променящите се тенденции в областта на уменията и ще гарантира, че гражданите са подготвени за онези области, в които търсенето на работна ръка ще се увеличава“.