Alpha Bank поема контрола над "Икономедиа"?

В края на септември медийната компания е имала просрочени задължения за над 430 000 евро.

30.11.2012 | 12:12
Alpha Bank поема контрола над

Българският клон на гръцката Alpha Bank поема контрола над „Икономедиа“, която издава вестник "Капитал" и интернет сайта "Дневник".

До крайната мярка се стигна, след като се оказа, че „Икономедиа“ не може да погаси задълженията си към банката, където е заложила активите на печатните си издания, включително "Капитал" и "Дневник", както и техните интернет сайтове и централата на "Икономедиа". Сред заложените активи има и журналистическа техника и автомобили.

В края на септември „Икономедиа“ е имала просрочени задължения за над 430 000 евро. Kомпания е била заложена за 9.350 млн. евро. В момента за изпълнителен директор на „Икономедиа“ е назначен Пламен Божинов.

На 1 юли 2011 „Алфа банк“ АД и „Икономедиа“ АД са сключили договор за особен залог върху търговско предприятие. Според него при неизпълнение банката може да предяви претенции върху всички активи от заложеното имущество.

В споразумението между двете страни е записано, че „залогодателят е длъжен в седемдневен срок от съобщението за пристъпване към изпълнение да предаде доброволно на банката или на посочено от нея лице всички активи включени в заложеното имущество“.

Решението на банката е изненада за нас. Към момента на подаване на иска, "Икономедиа" е изплатила в пълен размер всички дължими суми според договорения погасителен план. В потвърждение на това, към вчерашна дата в Централния кредитен регистър, кредитите ни фигурират като редовни“, обясниха обаче от „Икономедиа“.

„Предприели сме необходимите правни действия, за да защитим нормалното функциониране на "Капитал", "Дневник" и останалите ни медии. Предоставили сме на Търговския регистър неоспорими факти за недопустимостта и незаконността на искането на Alpha Bank – клон България. Независимо от необоснования акт, сме готови конструктивно, както и досега, да положим всички възможни усилия по търговски начин да разрешим спора с банката. Ако се окаже обаче, че зад предприетите действия се крие опит за превземане на "Икономедиа" и подчиняване на редакционната политика на медиите, каквито индикации за съжаление имаме, ще се противопоставим с всички правни и публични средства“, се посочва в официално изявление на компанията.