България лидер в аутсорсинга в Централна и Източна Европа

Създадената днес Българската аутсорсинг асоциация ще рекламира страната като привлекателна дестинация за инвестиции.

27.11.2012 | 17:43
България лидер в аутсорсинга в Централна и Източна Европа

България е лидер в предоставянето на аутсорсинг услуги в Централна и Източна Европа и на 17-то място в света. В следващите години амбициите на компаниите в сектора са насочени към увеличаване на заетостта до три пъти.

Създадената днес Българската аутсорсинг асоциация си поставя за цел да рекламира България като привлекателна дестинация за чужди инвестиции и да защитава интересите на компаниите в сектора. Компаниите в сдружението прогнозират, че в следващите години броят на заетите в аутсорсинг дейностите у нас ще бъде утроен. В повечето случаи заплатите в бранша са над средните за страната, а реализация намират млади хора, владеещи езици, които наскоро за завършили своето образование.

Най-често чуждите компании изнасят финансовите и счетоводните си дейности, отделите за връзки с клиенти и IT поддръжка на компютърната инфраструктура.

Преди да изберат страна, в която да позиционират тези операции, компаниите внимателно проучват състоянието на икономиката, нивото на компетентност на работната ръка, качеството на образователните институции.

Преди началото на финансовата криза, България е била на девето място в класацията на най-привлекателните аутсорсинг дестинации в света.