Растежът в Източна Европа става заложник на Германия

Страни като Чехия и Словакия са изложени на рискове заради промени в германското търсене.

26.11.2012 | 16:03
Растежът в Източна Европа става заложник на Германия

Забавянето на икономиката на Германия заради дълговата криза в еврозоната поставя рискове и пред Централна и Източна Европа. Причината е, че страната е най-големият търговски партньор на Чехия, Словакия, Полша, Словения и други, коментира Катржина Ржентажевска, анализатор в Erste Bank, за CNBC.

Миналата година около 25 на сто от полския експорт и близо 30% от чешкия например, е бил насочен към Германия.

Като следствие от този факт повечето експортни държави в Източна Европа, каквито са Чехия и Словакия например, са изложени на рискове заради промени в германското търсене, обяснява тя.

Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Чехия и Словакия имат съотношение износ/брутен вътрешен продукт от около 80% - двойно повече от средните за ЕС 40.5 на сто.

През третото тримесечие на 2012 икономиката на Германия нарасна с 0.9 на сто на годишна база, забавяйки се за трети път тази година. В Чехия бе отчетено свиване на брутния вътрешен продукт с 1.5 на сто, а в Унгария бе отчетен спад от 1.4 на сто.