Почти половин милион българи са безработни

50% от хората без препитание са загубили службата си преди повече от година.

21.11.2012 | 15:28
Почти половин милион българи са безработни

За година броят на безработните се е увеличил с 13.5% и в края на третото тримесечие без препитание са 395 хил. души, сочат данните на Националния статистически институт. В края на септември безработицата е 11.5%, което е 1.3% повече отколкото през 2011 по същото време.

Над половината от безработните са загубили службата си преди повече от година. Освободените са главно хора със средно или по-ниско образование, докато броят на работещите висшисти се запазва постоянен. С висше образование са над 840 000 от заетите (27.8%), със средно - 1.835 млн. (60.9%), а с основно или по-ниско - 341 000 (11.3%).

На работа в края на третото тримесечие са 3.017 млн. души. Това обаче е с близо 20 000 по-малко, отколкото през юли - септември 2011. Над 60% от работните места са в  услугите, в индустрията работят 31%, а в селското стопанство - 7.1%. 

"Проблемът със структурната безработица в България остава все така нерешим. Правителството не взима адекватни мерки, за да намери разрешение. Хората, които не могат да си намерят работа за една или повече години, губят трудовите си навици и не малко от тях отпадат от пазара на труда. Сериозен проблем е и липсата на мотивация и допълнителни квалификации на голяма част от безработните“, коментира Красимир Ангелов, експерт във фирма за човешки ресурси.