КЗК наложи рекордна глоба на вносителя на Hyundai

"Индустриал комерс" ЕООД ще трябва да плати 15.9 млн. лева заради фиксирането на цени и ограничения на конкуренцията.

08.11.2012 | 11:29
КЗК наложи рекордна глоба на вносителя на Hyundai

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи рекордната глоба от 15 988 300 лв. на "Индустриал комерс" ЕООД. Компанията е официален дистрибутор за България на автомобили от марката Hyundai, а причина за санкцията е прилагането на ограничения на конкуренцията чрез сключване на вертикални споразумения между "Индустриал комерс" и неговите дилъри и сервизи, касаещи фиксирането на препродажни цени на нови автомобили, резервни части и сервизни услуги.

Глобата е в размер на 10% от миналогодишния оборот на дружеството. Сред санкционираните фирми са дъщерната "Хюндай лизинг" EAД, както и пет от дилърите на марката за България - "Технокар" (291 100 лв.), "Алексиев" (83 400 лв.), ЕТ "Мототехника Христов" (32 400 лв.), "Кармобил" (13 000 лв.) и "Каби Кар" (5000 лв.).

Производството по случая е започнало в края на ноември 2011, като вече според антимонополното ведомство има достатъчно доказателства за нарушение на Закона за защита на конкуренцията и Договора за функциониране на Еворопейския съюз.

През 2010 "Индустриал комерс" е представила в КЗК копия от типови договори, сключени с упълномощените от него дилъри и сервизи, в които Комисията е открила клаузи, свързани със забрана на дилърите да продават автомобили от конкурентни марки, да извършват кръстосани доставки помежду си, както и да извършват активни или пасивни продажби към клиенти от други административни области. От решението на KЗК става ясно, че дилърите отричат съществуването на такива забрани в договорите им с "Индустриал комерс".

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.