Безработицата в еврозоната достигна 11.6% през септември

С 2 милиона са се увеличили хората без препитание само за година.

31.10.2012 | 14:31
Безработицата в еврозоната достигна 11.6% през септември

Безработицата в еврозоната през септември достига рекордно ниво от 11.6% при 11.5 през август, а за целия Европейски съюз остава непроменена – 10.6%, показват данни на Eurostat. Общо, безработицата се е увеличила значително спрямо септември 2011 когато е била съответно 10.3% и 9.8%.

25.7 милиона мъже и жени в EС, от които 18.5 млн. в еврозоната, са били безработни през септември 2012. С над 2 милиона души се е увеличила безработицата в ЕС спрямо септември 2011.

Най-малко хора без работа има в Австрия (4.4%), Люксембург (5.2%), Германия и Холандия (5.4%), а най-много в Испания (25.8%) и Гърция (25.1% през юли 2012).

През септември 2012 5.5 милиона млади хора под 25 години са били без препитание в ЕС, от които 3.5 млн. са в еврозоната. Делът на младежка безработица е 22.8% в ЕС и 23.3% в еврозоната в сравнение с 21.7% и 21% съответно през септември 2011.

За същия месе безработицата в България е 12.4%, а в САЩ е 7.8%, в Япония хората без работа са 4.2%.