Добрите изкупни цени компенсират ниския добив на грозде тази година

Лозарите успяват да покрият разходите си, съобщават представители от сектора.

29.10.2012 | 18:03
Добрите изкупни цени компенсират ниския добив на грозде тази година

Лозарите прибраха една от най-качествените гроздови реколти тази година. Изкупната цена също е по-висока в сравнение с минали години, съобщават работещите в сектора.

Статистиката сочи, че за миналата година българите са изпили над 90 милиона литра вино, от които едва 6 милиона са от внос.

И докато преди 10 години в страната се е произвеждало повече червено вино, в последните години две трети до добива на грозде е свързан с производството на бяло вино.

Репортаж по темата вижте от видео файла.