В България се прави по-трудно бизнес, отчита Световната банка

В годишната класация Doing Business 2013 страната е на шейсет и шесто място.

23.10.2012 | 10:38
В България се прави по-трудно бизнес, отчита Световната банка

От началото на годината в България е станало по-трудно да се започне бизнес спрямо 2011. Най-сериозно са били затруднени инвеститорите в сферата на строителството, при присъединяването на нови мощности към електропреносната мрежа или да се плащат данъци и такси, отбелязва Световната банка в годишната си класация Doing Business 2013. България заема 66-о място от общо 185 страни. В миналогодишния доклад сме на 64-о, но списъкът с включените страни е бил с две по-малко.

От разбивката по различни критерии се вижда, че най-големият спад е при започването на бизнес - от 48-о на 57-о място. Следващото отстъпление засяга плащането на данъци - от 83-о на 91-о място, при сдобиването със строителни разрешителни (слизане от 119-о на 123-о място), в енергийния сектор (от 125-о на 128-о).

В доклада още се отбелязва, че България изглежда относително добре при регулациите за дребни и средни предприятия, като след нас са Турция, Румъния, Италия, заемащи от 71-о до 73-о място, и Гърция (78). По-напред в класацията по този показател са Чехия (65) Беларус (58), Унгария (54) и Черна гора (51).

От общо 10 критерия, забелязва се отстъпление спрямо година по-рано по 6, минимално подобряване по три (трансгранична търговия, прилагане на договорите и обявяване в несъстоятелност) и без промяна по един (регистриране на собственост).