Общини сключвали договор със съмнителни фирми

Проверка на Сметната палата установила, че фирмите нямат регистрация в Търговския регистър и Булстат.

16.10.2012 | 13:44
Общини сключвали договор със съмнителни фирми

Общините в Монтана, Смолян и Генерал Тошево са сключвали договори за изпълнение на обществени поръчка с фирми без регистрация в Търговския регистър и без Булстат,  показва направена проверка на Сметната палата. Резултатите са предадени на Прокуратурата.

Едно засечените чести нарушения е събирането на големи суми като такса смет например, която след това се харчи за други дейности, съобщи днес председателят на палатата Валери Димитров.

Друго нарушение е общините да не застраховат имотите си или да не извършват периодични ремонти. По думите на Димитров, това са основните причини да липсва интерес за наемане.

Въпросът със застраховането може да бъде решен, ако парламентът приеме предложената от Министерски съвет през лятото поправка в Закона за общинската собственост, с която местните власти ще бъдат задължени да застраховат всички застроени имоти публична общинска собственост срещу  природни бедствия и земетресение.

С "особени резерви" са заверени отчетите на Министерски съвет, Министерство на външните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната, социалното министерство, земеделското министерство, Националния статистически институт, БАН, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", Висше строително училище „Любен Каравелов", Лесотехнически университет, Минно-геоложки университет, Национална художествена академия, Югозападен университет „Неофит Рилски" - съобщи още Димитров.

Повече по темата вижте във видео файла.