Икономиката на България ще набере по-голяма скорост през 2013

Инфлацията в края на 2012 ще достигне 3%, пише в анализ.

24.09.2012 | 11:30
Икономиката на България ще набере по-голяма скорост през 2013

Възстановяването на българската икономика ще набере по-голяма скорост през следващата година, става ясно от анализ на „УниКредит Булбанк“ за страните от Централна и Източна Европа.

Според анализаторите на банката положителните прогнози се дължат на намаляването на напрежението на финансовите пазари, постепенното възстановяване на доверието на чуждите инвеститори и стабилния темп на усвояване на средствата от Европейския съюз.

Индивидуалното потребление също ще се повиши през следващата година, става ясно от изследването. Планираните увеличения на минималната работна заплата и пенсиите, след като те бяха замразени през последните три години, би трябвало да подкрепят номиналните доходи на средностатистическото домакинство с около 3% годишно. От своя страна, очакванията за по-слабия ръст на цените на храните ще повиши покупателната способност на населението.

„На фона на тези фактори ние оставяме прогнозата си за растежа на БВП непроменена на 0.5% за 2012 година и 1.5% за 2013 година.”, обясни Кристофор Павлов, главен икономист на „УниКредит Булбанк“. Той смята, че през следващата година, пречките пред процеса на възстановяване ще останат същите (с изключение на по-високите цени на храните), но силата им ще намалее. С отшумяването на дълговата криза, доверието ще продължи да се възстановява, твърди експертът. Така натискът за намаляване на задлъжнялостта ще намалее и ще бъдат осигурени стимули за увеличаване на инвестициите и растежа. 

През второто тримесечие на 2012 БВП се повиши с минималните 0.3% спрямо предходните три месеца и с 0.5% в сравнение със същия период на миналата година. Макар и минимално, повишението се дължи на увеличението на индивидуалното потребление и износа през второто тримесечие съответно със 2.4% и 3.4%.

През юли инфлацията в България отбеляза най-голямото си месечно повишение от четири години насам с 1.5%. В анализа се посочва, че високата инфлация допълнително затруднява възстановяването на сектора на домакинствата.

Прогнозите са средно за цялата 2012 общото поскъпване на стоките и услугите да достигне 2.5%, а в края на годината да бъде 3%. За следващата година пък се очаква повишението на цените да е средно с 2.7%.