Резервите на БНБ с исторически рекорд

Валутните депозити в банки със седалище извън страната нарастват с 374.7 млн. евро.

21.09.2012 | 17:52
Резервите на БНБ с исторически рекорд

Резервните активи на БНБ нараснаха през август до исторически рекорд от над 15 млн. евро.

Те се увеличават с 0.6% спрямо предходния месец, когато благодарение на успешната продажба на нова емисия облигации с 5-годишен падеж за 950 млн. евро, се увеличиха с много над обичайното си ниво от около 13 млрд. евро.

През август има значителен спад на общата стойност на ценните книжа в резерва на централната банка с 278 млн. евро, но за сметка на това валутните депозити в банки със седалище извън страната нарастват с 374.7 млн. евро.

Изтичането на активи (плащанията по дълг и депозити), очаквано през следващите 12 месеца, възлиза на общо 1.2 млн. евро, които включват лихви и главницата по изтичащите облигации, емитирани по времето на НДСВ, с номинална стойност от 818 млн. евро.

Въпреки това, след като бъдат покрити плащанията, валутните резерви на БНБ ще останат близо до рекордни нива.