Брюксел прие директивата за енергийна ефективност

Новите текстове задължават държавите да ремонтират обществените сгради, а предприятията – да си изготвят енергийни одит.

11.09.2012 | 17:42
Брюксел прие директивата за енергийна ефективност

Новата европейска директива за енергийна ефективност бе одобрена от европарламента във вторник. С нея се въвеждат редица задължителни мерки за спестяване на енергия - включително ремонти на обществени сгради, принудителни схеми за икономии, предназначени за енергийните компании, и енергийни одити за всички големи предприятия.

Според прогнозите на експертите в Брюксел тази стъпка може да доведе до  намаляването на потреблението на енергия с 20%, което ще спестява на съюза около 50 млрд. евро годишно.

„Приетото законодателство е не само от ключово значение за постигането на целите ни, свързани с енергийната сигурност и климатичните промени — то ще даде и реален тласък на икономиката и ще създаде работни места. Мерките ще намалят нарастването на значителната ни и все по-скъпа зависимост от вноса на енергия. Само за 2011 този внос е възлизал на 488 млрд. евро или 3.9% от БВП, като зависимостта в засегнатите от кризата страни е още по-висока“, заяви докладчикът Клод Тюрм при дебатите преди гласуването.

Директивата  ще принуди отделните членки да ремонтират всяка година поне 3% от площта на обществените сгради, които са отопляеми и климатизирани. В началото новите правила ще обхващат само големите сгради (с разгъната площ над 500 кв. м). От юли 2015 в обхвата й ще попаднат и зданията над 250 квадрата. Държавите обаче ще могат да използват и алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия.

Енергийните компании, които попадат в обхвата на директивата, ще трябва да постигнат икономии на енергия, равностойни на поне 1.5% от годишните им продажби към крайни клиенти за всяка година от 2014 до 2020.

Енергията, използвана в сектора на транспорта, може да бъде изключена, при условие, че се създадат алтернативни начини за постигане на еквивалентни икономии на енергия.

От всички големи предприятия ще се изисква да преминават енергиен одит. Тези одити трябва да започнат в рамките на три години от влизането на директивата в сила и ще се провеждат на всеки четири години от квалифицирани и акредитирани експерти. Малките и средни предприятия ще бъдат изключени от това задължение.

Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването й в Официален вестник на ЕС. Членките на съюза ще разполагат с 18 месеца, за да я приложат в националните си законодателства.