Българите изтеглили 7.7 млрд. лева от банкомати за полугодието

Сумата е с 300 млн. лева повече в сравнение със същия период на миналата година.

08.09.2012 | 11:07
Българите изтеглили 7.7 млрд. лева от банкомати за полугодието

Българите са изтеглили 7.7 млрд. лева от банкомати за полугодието на 2012, показва статистика на БНБ. Сумата е с 300 млн. лева повече в сравнение със същия период на миналата година.

Изтеглените суми от разплащателни сметки на гише възлизат на 20 млрд. лева, внесените средства са с три милиарда повече.

През ПОС терминалите са минали преводи за 1.7 млрд. лева. В сумата са включени средствата за плащане на различни стоки и услуги заедно с парите, които са били изтеглени в брой.

В България има 5 352 банкомата, ПОС устройствата са 65 155. Броят на банковите карти към края на юни е бил 7.5 млн., 17,4 млн. са сметките в търговските банки. Сметките на Централната банка показват, че при население 7,4 млн. души, това прави по повече от две сметки средно на човек.