Инвеститори ще получават облекчения за осигуровките на служителите си

Общинските съвети да определят праговете на критериите за издаване на сертификати за инвестиции, предлага кабинета.

05.09.2012 | 12:05
Инвеститори ще получават облекчения за осигуровките на служителите си

Общините ще могат да издават сертификати клас Б на инвеститори в техните населени места, предвижда проектът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, който правителството ще обсъди на редовното си заседание. Такова решение е било взето от Съвета за децентрализация на държавното управление към Министерския съвет още през 2010 с цел да се увеличат правомощията на общините.

В момента компаниите получават сертификат за инвеститор клас А, ако вложат в придобиването на дълготрайни активи поне 20 млн. лева, а срещу 10 млн. лева получават сертификат за инвеститор клас Б. Двата прага падат съответно на 7 и 3.5 млн. лева, ако инвестицията е в райони с висока безработица.

Според предложенията този праг ще бъде намаляван, ако инвеститорът създава по-голям от предвидения брой работни места. Така сертификат за клас инвеститор ще се получава и при по-малки инвестиции, но повече заети. В сега действащия закон двата показателя - генерирана заетост и размер на инвестицията, се прилагат комбинирано само при определянето на категорията "приоритетен инвестиционен проект", в която влизат проектите с национално или регионално значение.

С промените се дава възможност общинските съвети да определят праговете на критериите за издаване на сертификат, се посочва в мотивите на законопроекта. Те ще могат да задават и приоритетите в насърчаваните икономически дейности, както и да прилагат съответните насърчителни мерки.

Само приоритетните инвестиционни проекти, които се определят като значими на национално или регионално ниво, ще продължат да се сертифицират по предложение на министъра на икономиката и след решение на Министерски съвет.