Промишлеността е привлякла инвестиции за 8.7 млрд. евро през 2011

За миналата година вложенията в строителството намаляват с 40%, отчете НСИ.

30.08.2012 | 13:29
Промишлеността е привлякла инвестиции за 8.7 млрд. евро през 2011

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към края на 2011 са 21.616 млрд. евро, което е с 2.2% по-малко в сравнение с 2010, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Най-много са чуждестранните инвестиции в промишлеността - 8.741 млрд. евро и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 4.121 млрд. евро.

За миналата година тези дейности формират 59.5% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции, а относителният им дял общо нараства с 3.4% спрямо предходната година.

През 2011 вложенията в строителството намаляват с 40%, спрямо 2010 и са около 775 млн. евро.  
Според НСИ за миналата година общо компаниите са инвестирали с 9.5% повече в придобиване на дълготрайни материални активи, отколкото през 2010.

Най-много средства са били вложени в промишления сектор - 5.428 млрд. лева и в сектора на услугите - 3.961 млрд. лева.

В същото време растат цените, на които производителите продават продукцията си на вътрешния и външния пазар, отчитат още от НСИ. Според експерти това е първият сигнал за предстоящо вдигане на цените, което се отразява в по-висока инфлация.

Тенденцията е актуална за всички индустрии. Средното вдигане на производствените цени през юли е с 1.8%, спрямо юни и с 3.15% по-високо от юли миналата година. Данните отчитат вдигането на цените както за вътрешния, така и за външния пазар. 

Най-голямо е поскъпването при преработващата промишленост, където влияние оказват главно машиностроенето и производството на основни метали.