С над 4% ще нараснат осигурителните доходи през 2013

Все още не са договорени минималните прагове за 28 икономически дейности.

27.08.2012 | 17:49
С над 4% ще нараснат осигурителните доходи през 2013

Минималните осигурителни доходи за 2013 са договорени в 57 от общо 85 икономически дейности, съобщиха от Българската стопанска камара. Споразуменията се отнасят за общо 1.4 млн. осигурени лица, за които е постигнато нарастване на минималния осигурителен доход средно с 4.13%.

Най-голямо увеличение има при "Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства" - 21%. След тях се нарежда "Производство на други трикотажни изделия" - 15% и "Производство на облекло" - 14.3%. Значително увеличение от 9.4% има при "Растениевъдство и животновъдство", а с 9.7% скача прагът при "Дейности по охрана и разследване".

За сектора на търговията е постигнато съгласие за увеличение на минималните осигурителни прагове с 5.2%. Работещите в хотелиерството и ресторантьорството ще бъдат осигурявани през 2013 върху суми, средно с поне 1% по-високи, отколкото през тази. При работещите в сферата на пътническите и товарните превози, увеличението е с 0.5%.

Без промяна остават праговете в "Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти", "Транспорт", "Пощенски и куриерски дейности" и "Печатна и издателска дейност".

Все още не е постигнато съгласие за химическата индустрия и фармацията, в далекосъобщенията, финансите и застраховането, в държавното управление и образованието.

До 31 август, когато е крайният срок за преговорите, остава да бъдат договорени минималните прагове за останалите 28 икономически дейности. В секторите, в които не бъде постигнато споразумение между работодателските и синдикалните организации по браншове, държавата може да наложи увеличение със средния процент.

От БСК предупреждават, че ако това бъде направено много работодатели ще бъдат принудени да освободят работници, което ще повиши разходите за обезщетения и социални помощи и ще задълбочи кризата на трудовия пазар.