Икономиката на България е нараснала с 0.5% на годишна база

Статистиката отчете 0.2% ръст на БВП за второто тримесечие.

14.08.2012 | 14:32
Икономиката на България е нараснала с 0.5% на годишна база

Брутният вътрешен продукт на България през второто тримесечие на годината е нараснал с 0.2% спрямо предходния тримесечен период, показват експресните данни на Националния статистически институт.  През първото тримесечие икономиката не отчете ръст, а предходните два периода увеличението беше още по-минимално.

На годишна база е отчетен 0.5% ръст на БВП, колкото беше и през първото тримесечие на тази година.

В номинална стойност произведените стоки и услуги в страната се оценяват на 19.077 млрд. лева. През второто тримесечие на 2011 БВП беше около 18.804 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2012 е 16 438 млн. лева, като най-голям дял формира секторът на услугите (59.8%), следван от индустриалния (35.0%) и аграрния сектор (5.2%).