"Райфайзенбанк": Икономиката бавно се възстановява

Увеличаващата се несигурност идва от външните пазари, пише в анализ на банката.

07.08.2012 | 15:52

"Райфайзенбанк" запазва прогнозата си  за растеж на българската икономика с 1 на сто през 2012 и 2.5% през 2013, пише в анализ на кредитната институция.  Експертите на банката отбелязват, че възстановяването на икономиката, започнало през пролетта, набира скорост, но все още сме застрашени от възможното негативно развитие в еврозоната.

"С оглед на продължилата по-дълго от очакваното кризисна ситуация в страната, това няма как да не бъде отчетено като положителен факт. За съжаление, през последните седмици облаците над еврозоната отново се сгъстяват и ако резултатите на най-големите икономики се влошат допълнително, това ще се отрази в негативен план и на българската икономика", коментира главният икономист на банката Калоян Ганев.

Анализаторите отчитат ускоряване на производството в преработващата промишленост през май до 4.8% на годишна база, с което продукцията общо за промишления сектор вече е на плюс, след пет месеца на загуба. Отчетено е и реално нарастване на обема на търговията с 3.9% на годишна база, след спадовете за периода юли 2011  - април 2012.

Увеличаването на износа на стоки също се ускорява – до 10.7% на годишна база, което потвърждава, че влошаването в началото на годината е било временно, коментират банковите експерти.

Като положителен сигнал те отбелязват и влошаването на текущата сметка и търговското салдо спрямо година по-рано, най-вече заради увеличението на вноса на инвестиционни стоки от началото на 2012 година.

Друга положителен знак за възстановяването на инвестиционната активност е увеличението на текущите трансфери с 310 млн. евро до 1 млрд. евро  от януари до май, както и на нетните преки чуждестранни инвестиции - от 15.5 млн. евро преди година на 408 млн. евро сега. Също така, изходящият поток на валута и депозити за януари-май 2012 намалява на годишна база, което означава, че в страната е на разположение по-голям финансов ресурс за разширяване на инвестиционната дейност на фирмите.

За подобряването на икономическата среда и в частност на инвестициите подсказва и ускоряването на темпа на нарастване на кредитите до 3.8% на годишна база, теглени главно от нефинансовите предприятия. Кредитите за домакинствата обаче се свиват с 1%.