Тегленето на фирмени заеми в еврозоната намалява

Банките посочват, че има известно влошаване в достъпа им до финансиране.

06.08.2012 | 17:22
Тегленето на фирмени заеми в еврозоната намалява

Тегленето на фирмени заеми в еврозоната продължава да се свива и през второто тримесечие на годината, показва проучване на Европейската централна банка.

Според експертите основната причина е ограничаването на инвестициите от страната на компаниите. Очакванията са влошаването в търсенето на кредити през третото тримесечие да продължи – и от предприятията, и от домакинствата, макар и не в такава степен, както през второто тримесечие.

Проучването е проведено между 21 юни и 5 юли 2012, като в него са взели участие 130 банки от еврозоната.

По отношение на търсенето на банково финансиране, кредитните институции отичат  значително намаляване при предприятията. Очакванията на банките за третото тримесечие на 2012 са за затягане на кредитните стандарти за предприятия в подобна степен, както през второто тримесечие и по-нататъшно влошаване на условията за кредитиране при жилищните и потребителските заеми.

Банките посочват, че има известно влошаване в достъпа им до финансиране. Влиянието на дълговата криза в Европа и напрежението на пазарите обаче е било значително през второто тримесечие, но въпреки това влошаване ефектът върху кредитните стандарти е бил ограничен.

По отношение на новите капиталови изисквания банките са посочили, че продължават да се освобождават от рискови активи и да увеличават капитала си, за да посрещнат новите правила.