Производителите на ток от вятър завеждат дело

Инвеститорите не са съгласни с решението на ДКЕВР за 22% намаление на изкупната цена от юли.

12.07.2012 | 12:47
Производителите на ток от вятър завеждат дело

Производителите на електроенергия от вятър завеждат дело срещу решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да намали изкупната цена с 22 процента от първи юли. Фирмите са гневни на регулатора, тъй като отказал да се обоснове как е определил намалението и за какво се изразходват събраните пари.

Според браншовата ветроенергийна асоциация, през последната една година на пазара за възобновяема енергия в България се развивала тревожна ситуация - законовата рамка се изменяла прекалено често, като се въвеждали все повече ограничаващи мерки и по този начин се убивал инвеститорският интерес.

"Намалението на изкупната цена за вятърна енергия е твърде голямо. То по никакъв начин не се базира на актуалната пазарна реалност, а по-скоро на моментната политическа конюнктура и по този начин поставя под въпрос доверието на бизнеса в компетентната и независима преценка на енергийния регулатор“, смята Марияна Янева от асоциацията. По изчисления на производителите, България има потенциал да изгради 3000 мегавата вятърни електрически централи до 2020 и да привлече над четири милиарда евро инвестиции.

Преди седмица техните колеги от фотоволтаичната асоциация открито обвиниха ДКЕВР, че със средства, събрани от месечните сметки за ток, на стойност около 70 милиона лева, се покриват задълженията на Националната електрическа компания.