До 2% ръст на икономиката прогнозират анализатори

Продължава да се подобрява изпълнението на бюджета, се казва в анализ на "Райфайзенбанк".

11.07.2012 | 13:22
До 2% ръст на икономиката прогнозират анализатори

Българската икономика ще отчете ръст до два процента през третото и четвъртото тримесечие на 2012, прогнозират анализаторите от „Райфайзенбанк (България)". През март и април е отчетен минимален ръст в износа на годишна база - съответно 1.9 и 2.5%.

Икономистите отчитат забавяне на процеса на погасяване на чуждестранни задължения от началото на годината, което се очаква да окаже благоприятно въздействие върху икономическата активност. През първите четири месеца нетните погасени вътрешнофирмени заеми са в значително по-малък размер спрямо година по-рано, поради което нетните преки чуждестранни инвестиции  в България достигат 368.2 млн. евро спрямо едва 14.3 млн. евро през същия период на предходната година.

Продължава да се подобрява изпълнението на държавния бюджет, като за втори пореден месец е реализиран излишък - 284.6 млн. лв. След него и натрупаният от началото на годината бюджетен баланс вече е положителен - 67.4 млн. лв., пише още в анализа.

Прогнозите сочат към сравнително добро представяне на Централна и Източна Европа през тази година, така че очакванията ни са България да не бъде изключение от общия тренд", коментира главният икономист на групата Калоян Ганев. „Все пак икономическият растеж у нас ще бъде значително по-скромен от този на страни като Русия и Полша. В този контекст устойчиво възстановяване на пазара на труда не може да се случи, така че в близко бъдеще не се очертава трайно решение на проблема с безработицата и нарастването на доходите".