Министърът на икономиката поема контрола върху язовирите

С приетите днес на първо четене промени в Закона за водите ще бъде създаден единен регистър на съоръженията.

10.07.2012 | 16:46
Министърът на икономиката поема контрола върху язовирите

Министърът на икономиката официално поема контрола върху всички язовири, след като днес парламентът прие на първо четене промените в Закона за водите.

Държавата ще намали броя на ВиК операторите. В момента в цялата страна функционират над 50 оператора, като техният брой ще бъде редуциран до един във всяка област.

Кметовете ще трябва в срок до три месеца след обнародването на промените в "Държавен вестник" да предоставят на областните управители името на оператора, който ще стопанисва язовирите - публична държавна собственост.

Национален координационен съвет по водите с участието на девет министри ще координира и контролира изпълнението на програмите за превенция на наводнения в страната. 

В регионалното министерство ще бъде създаден единен регистър за техническото състояние и параметрите на водните съоръжения.