България е изнесла стоки към Европейския съюз за 7.4 млрд. лева

Ръст в износа за четирите месеца на 2012 е отчетен към Словения и Португалия.

09.07.2012 | 12:13
България е изнесла стоки към Европейския съюз за 7.4 млрд. лева

Износът на България към Европейския съюз (ЕС) за първите четири месеца на годината е намалял с 1.4% спрямо същия период на 2011, съобщи днес Националният статистически институт. За периода българските компании са изнесли стоки за 7.4 млрд. лева.

65.7% от изнесената продукция е за Германия, Италия, Гърция, Румъния и Франция. Ръст в износа на стоки е отчетен към Словения и Португалия, а най-значителен е спад - за Люксембург и Малта.

Вносът на България от ЕС за периода януари - април 2012 г. се е увеличил със 7.9% спрямо същия период на предходната година и надвишава 8.9 млрд. лв. Най-голям ръст има при вноса на стоки от Кипър и Португалия, докато най-малко продукция е внесена от Малта и Испания.

Външнотърговското салдо с ЕС за първите четири месеца на годината е отрицателно и възлиза на 1.53 млрд. лева.