Производствените цени тръгнаха надолу през май

На годишна база се вдигат цените в добивната промишленост, отчете НСИ.

29.06.2012 | 16:50
Производствените цени тръгнаха надолу през май

Цените на производител на вътрешния пазар се понижават през май с 0.9% на месечна база, показват данни на НСИ за май.

Спрямо предходната година цените на производител се увеличават с 4.3%.

Намаление на цените на месечна база е регистрирано в добивната промишленост – с 1.2%, в преработващата промишленост – с 1.1%, както и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.6%.

В същото време на годишна база се вдигат цените в добивната промишленост - с 2.5%, в преработващата промишленост – с 3.4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 6.7%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо май 2011 е отчетено при производството на химични продукти - с 6.5%, производството на тютюневи изделия - с 6.2%, както и при производството на текстил и изделия от текстил - с 5.9%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на електрически съоръжения - с 1.3%.