200 млн. лева очакват малките фирми

Минималният размер на заемите ще бъде 250 000 лева, а срокът за връщането им е до 10 години.

26.06.2012 | 15:52
200 млн. лева очакват малките фирми

Българската банка за развитие разполага с ресурс от близо 200 млн. лева за финансиране на проекти на малки и средни предприятия в страната, обяви Андрей Генев, член на управата на финансовата институция на среща с бизнеса.

При положение, че изпълним успешно бюджетните си цели за настоящата година, банката има възможности да привлече подобна сума от международни кредитори за следващия едногодишен период, уточни Генев. Минималният размер на заемите ще бъде 250 000 лева, а срокът за връщането им е до 10 години. Лихвата по кредитите ще се определя индивидуално за всяка фирма, в зависимост от нейния профил и вида на искания финансов ресурс.

Чрез специално разработена онлайн форма може да се кандидатства за отпускане на инвестиционни и оборотни кредити, кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори и кредитни линии за издаване на банкови гаранции и акредитиви. Експерти от ББР дават и индивидуални консултации какъв е най-подходящият вид кредитен продукт за всяка компания, обясниха още от банката.