Бюджетът излезе на плюс през май

Фискалният резерв е 5 млрд. лева, отчете финансовото министерство.

26.06.2012 | 13:26
Бюджетът излезе на плюс през май

По предварителни данни бюджетното салдо за май 2012 за втори пореден месец е положително от 284.4 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите. Така в края на петия месец от годината излишъкът в хазната е 67.4 млн. лева. Ако обаче постъпленията от Европейския съюз не бяха с 267 млн. лева по-малко от предвиденото, вероятно превишението на приходите над разходите щеше да е по-голямо. 

Според финансовото министерство, които все още не са публикували официалния бюлетин, подобряването на публичните финанси се дължи главно на повишението на приходите в хазната.  

При разходите се отчита номинален ръст от 3.3%, който е свързан с нарастването на разходите по европейските програми, докато разходите по националния бюджет се свиват с 39.9 млн. лева (0.04%), отчитат още експертите на Симеон Дянков. Фискалният резерв към края на май е 5 млрд. лева.