България е готова за еврозоната, сочи доклад на ЕЦБ

Страната е една от трите в ЕС, заедно с Дания и Швеция, които изпълняват и четирите критерия от Маастрихт.

19.06.2012 | 13:06
България е готова за еврозоната, сочи доклад на ЕЦБ

България е успяла да изпълни всички критерии за членство в еврозоната, сочи доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитиран днес от финансовото министерство. Според него, страната ни е една от трите в ЕС, заедно с Дания и Швеция, които изпълняват и четирите критерия от Маастрихт за членство в еврозоната.

Експертите уточняват, че дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на сближаване на България, в края на май е 5.11%. Показателят реално е под максималната стойност от 5.8 на сто и е по-нисък от този на 12 държави-членки на Европейския съюз (ЕС), от които седем са част от еврозоната.

Данните на ЕЦБ потвърждават и публикуваният в края май 2012 „Доклад за конвергенцията“, в който този показател е бил средно 5.3% за периода април 2011 – март 2012 година. 

Друг критерий е годишната инфлация, която в България към края на третия месец тази година е била 2.7 на сто, което е под прага от 3.1% в страните членки на ЕС. Бюджетният ни дефицит пък е 2.1% от БВП, при допустим 3%, поради което в края на май 2012.

Европейската комисия препоръча да бъде прекратена и процедурата по свръхдефицит за България. По последния критерии съотношението Брутен държавен дълг към БВП, страната има 16.3%, което значително под референтната стойност от 60 на сто. По този показател България се нарежда на второ място в ЕС след Естония.