Бизнесът ще ремонтира там, където общините не успяват

Интересите на инвеститора са защитени в договора му с общината.

01.06.2012 | 18:35
Бизнесът ще ремонтира там, където общините не успяват

Общините получават облекчение във финансирането на обществени социални обекти. Това ще стане с помощта на приетия днес от Народното събрание Закон за публично-частното партньорство. Той ще влезе в сила от началото на следващата година. Бизнесът ще изгражда и ремонтира обекти на техническата и социалната инфраструктура, за които общините нямат средства.

Общините ще плащат на частния инвеститор разсрочено. Ако в момента дадена община не разполага със средства за ремонт на училище или за нова детска градина, то по силата на Закона за публично-частното партньорство общинският съвет обявява конкурс за изпълнител. Обикновено срокът на сключения договор между местната власт и изпълнителя е от 5 до 35 години. В този срок частното лице ще получи вложените от него средства от общината, което е един вид облекчение за нейния бюджет.

Интересите на инвеститора са защитени в договора му с общината. Там трябва да фигурират задължителните условия, които той трябва да изпълни като срокове и качество на обекта. Ако не бъдат изпълнени тогава държавата може да разтрогне договора без да компенсира частника. Остава въпросът в сегашните условия на криза бизнесът има ли средства да инвестира в социални обекти с минимум печалба и то на по-късен етап.