Депозитите формират над 50% от новите средства на банките в България

Общата печалба на банките за първите четири месеца на 2012 е с 5% по-ниска спрямо 2011.

31.05.2012 | 18:32
Депозитите формират над 50% от новите средства на банките в България

Към 30 април печалбата на българската банкова система възлиза на 203 милиона лева, което е с 15% повече от отчетената в края на март, сочи статистиката на БНБ. На годишна база обаче финансовият резултат на банковия сектор отчита понижение от 5.1 на сто. През април общата сума на активите се увеличава с около процент и достига 78.6 милиарда лева. Паричните средства в банките пък нарастват с около 8 милиона лева. Корпоративните заеми се увеличават с половин процент през април до общо 36.4 милиарда лева, докато при жилищните ипотечни кредити и потребителските кредити месечният темп на растеж е по-скромен - едва с 0.1% съответно до 9.3 и 9.1 милиарда лева. Месечният растеж на привлечените средства е с около процент, като общата им стойност достига 67.3 милиарда лева. От тях депозитите на домакинствата заемат дял от около 50 на сто, като на месечна база намаляват с 0.9 на сто. Местните източници на финансиране продължават да се увеличават и в края на април формират близо 82% от общата сума на привлечения ресурс. През април нивата на основните финансови показатели на банковия сектор у нас не търпят съществени промени и остават стабилни, изтъкват още от Българската народна банка.