14% по-малко чужди туристи през април

Пътуванията на българи зад граница са със 7.8% повече отколкото през март.

28.05.2012 | 14:29
14% по-малко чужди туристи през април

С 14% по-малко са били чуждестранните туристи, посетили България през април, спрямо година по-рано. В същото време обаче, те са били с 37% повече отколкото през март 2012, показват данни на НСИ.  

Посещенията на граждани от страните-членки на Европейския съюз през април 2012 намаляват с 23.3% в сравнение със същия месец на 2011. По-голямо понижение е регистрирано при посещенията на туристи от Гърция – с 28.3% и от Румъния - с 26.7%. Същевременно обаче е отчетен ръст при посещенията на граждани от Чехия – с 6.9% и Испания - с 2.7%.

През четвъртия месец от 2012 пътуванията на българи зад граница са със 7.8% повече отколкото през март и с 3.8% под регистрираните година по-рано, съобщиха още от НСИ.

Пътуванията с екскурзионна цел българските граждани се увеличават със 122.5%, докато намаление е регистрирано при служебните пътувания, както и при тези с други цели – съответно с 30.5 и 48.0%.