БВП остана на нивото от края на 2011

Износът на стоки и услуги през първото тримесечие намалява с 4.6%.

15.05.2012 | 12:09
БВП остана на нивото от края на 2011

През първото тримесечие на 2012 брутният вътрешен продукт нараства с 0.5% спрямо същия период на 2011 и запазва равнището си спрямо октомври - декември, сочат експресните оценки на Националния статистически институт.

Според данните за първите три месеца на годината БВП в номинално изражение достига до 15 661 млн. лева. Реализираната добавена стойност за периода е 13 358 млн. лева,  като най-голям дял в се формира от сектора на услугите (63.7%), следван от индустриалния сектор (32.3%).

Износът на стоки и услуги през първото тримесечие намалява с 4.6% спрямо предходното тримесечие. През същия период вносът на стоки и услуги намалява с 2.4%.