Износът за ЕС пада с 8% за първите месеци на годината

Вносът се увеличава с 6.7% на годишна база.

09.05.2012 | 15:27
Износът за ЕС пада с 8% за първите месеци на годината

Износът на България за страни от Европейския съюз в периода януари - февруари 2012 е намалял с 8.1% спрямо същия период на 2011 и достига 3.3 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт.

Традиционно основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 66% от износа за страните - членки на общността. Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Словения и Литва, а най-силно намалява експорта за Люксембург и Португалия.

Вносът в България от ЕС за първите два месеца от годината се увеличава с  6.7% спрямо същия период на 2011, като достига 4.1 млрд. лева. Най-много драстично намаляват стоките внесени от Малта и Финландия.