Почти 4 000 лева е средногодишният доход на българина

Разходите на домакинствата са се увеличили с 6.6% спрямо 2010 година.

17.04.2012 | 14:24
Почти 4 000 лева е средногодишният доход на българина

Средният годишен доход на човек от домакинство през 2011 е бил 3937 лева, което е с 3.3% повече, отколкото през 2010, показват данните на Националния статистически институт. Около 96% от парите идват от работна заплата, пенсии, социални помощи, детски надбавки, както и приходи от предприемачество или продажба на имущество. Под 4% от дохода е от спестявания.

Намалява относителният дял на социалните плащания в общите доходи на домакинствата. През миналата година делът им е бил 33.3 на сто при 34.2% през 2010.

Разходите на населението също се увеличават, показват данните на НСИ. За 2011 на човек от домакинството се падат средно 3494 лева харчове, което с 6.6% повече от 2010 година. Около 5% от сумата отива за данъци, а 36.2% за храна. Разходите за здравеопазване са се повишили с 8.3 на сто.