БНБ против проекта "Дянков" за Сребърния фонд

Намаляването на фискалния резерв е само един от макроикономическите рискове от инвестирането на фонда в ДЦК, твърдят експертите на Иван Искров.

11.04.2012 | 17:44
БНБ против проекта

В критично становище Българската народна банка се обяви против проекта на Министерството на финансите за нов начин на управление на средствата в Сребърния фонд. Предложението на Симеон Дянков предвижда по-голямата част от парите да се инвестира в държавни ценни книжа с цел по-висока доходност.

От Централната банка отбелязват, че не само не подкрепят проекта, а и препоръчват на вносителя той да бъде изтеглен и ако все пак има идея за друго управление на средствата от фонда, към него да се пристъпи след широко и професионално обсъждане, каквото досега не е правено.

Един от мотивите на финансовия министър бе, че в момента Сребърния фонд не носи доходност, защото парите седят на депозити в БНБ.

Хората на Иван Искров обаче припомнят, че за приходите, които БНБ внася в държавния бюджет идват благодарение на управлението на средствата във Сребърния фонд. Според разчети вноската на Централната банка в бюджета са поне 200 млн. лева на година, което покрива липсата на доходност на фонда от 42 млн. лева по сметки на Министерството на финансите.

БНБ напомня, че управата на фонда и според сега действащия закон е можело (но не го е направило) да я упълномощи да изготви инвестиционен портфейл от чужди ДЦК, каквато възможност в предни години е била използвана от финансовото ведомство.

В становището се казва още, че намаляването на фискалния резерв е само един от макроикономическите рискове от инвестирането на Сребърния фонд в ДЦК.

Подобен сценарий би изпратил твърде негативни послания на инвеститорите, защото размерът на резерва се счита за гаранция за функционирането на валутния борд. Това пък от своя страна може да доведе до намаляване на кредитния рейтинг на страната.

Негативното становище на БНБ бе разпространено само няколко часа, след като правителството прие проекта за промени в Закона за Сребърния фонд, но в значително „смекчен“ вариант. "До 30 % от фонда ще може да се инвестират в държавни ценни книжа през тази година и този процент плавно ще се увеличава, като през следващата ще е 40%. Парите от него ще могат да се използват от 2028 година. Другите промени в закона са такива, каквито първоначално бяха предложени на обсъждане", обясни Дянков след края на заседанието. През 2016 и следващите години, фондът ще може да инвестира до 70% от активите си в български държавни облигации.