Фокус образование - 01.06.2020 - пълен запис

01.06.2020 | 17:30 Редактор: Таня Харизанова

В този брой на предаването проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, ректор на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" – Пловдив, разказва за плановете на академията, какво ще се надгради в работата на преподавателите и как ще се отворят вратите към света. Студентите от различните специалности срещат ли трудности в образователния процес от разстояние и успешно ли ще приключат учебната година? В рубрика „от А до Яна“ коментираме темата: „Как да напусна работа, ако не ми харесва?“ Инициативата е на КНСБ, СБУ и МОН. Целта на този проект е да се запознаят учениците от гимназиален етап в средното образование с техните трудови, социални и осигурителни права. С Бойко Свиленов, директор на Основно училище "Свети Иван Рилски" – Перник, говорим за предизвикателствата, които постави дистанционното обучение, доколко качествено е то и какви са ползите, недостатъците и проблемите от подобно обучение.