Окончателно: "Право" ще се учи само редовно

Промяната ще влезе в сила за учебната 2019 - 2020 година

09.05.2018 | 18:04 Редактор: Василена Василева
Окончателно:

"Право" вече ще се изучава само редовно, промяната ще влезе в сила за учебната 2019-2020 година, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" предвижда, освен отпадане на задочната форма на обучение, и въвеждане на допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми.

Протичащият в момента процес на преструктуриране на учебния процес във всички юридически факултети е причина за приетото решение от Министерския съвет.

Новият срок ще даде достатъчно време висшите училища да се подготвят и при необходимост да променят учебните си програми, за да са в съответствие с новите изисквания.

Националната агенция за оценяване и акредитация също ще има възможност да актуализира критериите за оценяване и акредитация на специалността "Право".

Ще се създадат и необходимите условия за оценка и акредитация на специализирани магистърски програми в рамките на професионално направление "Право".

Удължаването на срока ще позволи и на Министерството на правосъдието да сформира работна група, която да прегледа нормативната уредба в сферата на обучението по специалността от регулираните професии "Право".

Още новини четете в Dnes.bg