88 са жертвите на трудови злополуки

Един от основните проблеми е сивият сектор, където законите биват пренебрегвани

21.04.2017 | 17:30 Редактор: Василена Василева
88 са жертвите на трудови злополуки

През 2016 г. според официалната статистика на НОИ в България загиналите в трудови злополуки са 88, от тях 7 са жени.

Пострадали са около 3 хиляди и са изгубени стотици хиляди работни дни, съобщиха от КТ "Подкрепа".

За четвърта поредна година синдикатът организира кампании, които да допринесат за по-голяма активност за опазване живота и здравето на работещите, обществена нетърпимост към нарушителите, въвеждане на системния подход и изграждане на култура за безопасност при работа.

На 24 април в пространството зад музея "Земята и хората", КТ "Подкрепа" ще постави началото на едноседмична кампания за отбелязване на Световния ден по безопасност и здраве при работа.

Това е денят, в който синдикалните организации изказват своята почит към паметта на починалите, в резултат на трудови злополуки или от професионални заболявания.

Освен почитане с едноминутно мълчание паметта на загиналите в трудови злополуки, Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа", почетният президент д-р Константин Тренчев, председатели на браншови и регионални структури на Конфедерацията, гости на събитието ще засадят комплекс от 88 живи растения, в израз на общата ангажираност и действия на Конфедерацията за безопасност и здраве при работа.

Според синдикални експерти основните причини за трудовите злополуки са подценяването на рисковете и недостатъчното финансиране на мерките за безопасност при работа.

В секторите образование, здравеопазване и администрация все по-нарастваща отрицателна роля има стресът на работното място.

Проблемен е и сивият сектор - черният пазар на труда, където обичайните правила, норми и законовите изисквания грубо се пренебрегват, твърдят от КТ "Подкрепа".