Социалното министерство опровергава: Любчо ще продължи да получава помощи

14-годишното момче с церебрална парализа няма да бъде лишено от тях

01.02.2017 | 16:00 Редактор: Васил Детелинов
Социалното министерство опровергава: Любчо ще продължи да получава помощи

Любчо, за когото ви разказахме в Новините на Bulgaria ON AIR, ще получава социалните помощи, които му се полагат. Това показа проверка на  Bulgaria ON AIR. 14-годишното момче е с церебрална парализа и е загубило и двамата си родителите при катастрофа.

Баба му Саня Христова, която го отглежда, ни потърси за съдействие, след като от районната дирекция за социално подпомагане са й казали, че от 1 януари се спират всякакви помощи на внучето й. Причината са поправки в Закона за държавния бюджет, според които тя няма право на финансова помощ, защото не му е пряк родител или осиновител, а попечител.

Нито в Закона за държавния бюджет, нито в Закона за социално подпомагане на деца, нито пък в Правилника за приложение на закона за социално подпомагане има конкретен текст, който да налага спирането на помощите. Потърсихме за коментар компетентните власти.

В отговор до  Bulgaria ON AIR от Министерството на труда и социалната политика опровергаха информацията. Те посочват в писмото си, че с последните изменения на Закона за семейните помощи за деца, от 01.01.2017 г. се въвежда  нов вид месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане. 

Съгласно ЗДБРБ за 2017 г. всички отпуснати преди 31 декември 2016 г. месечни добавки по чл. 8д от ЗСПД, месечни помощи за деца с трайни увреждания по чл. 7 от ЗСПД и месечни добавки за социална интеграция за деца с трайни увреждания по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания се прекратяват от 1 януари 2017 г.  На всички лица, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки по чл. 8д от ЗСПД, дирекции „Социално подпомагане“ по постоянен адрес ще отпуснат месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД в съответствие с размерите, определени в чл. 61 от ЗДБРБ, за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който е била отпусната месечната добавка, като правоимащите лица не подават нови заявления-декларации. 

За прекратяването на месечните добавки по реда на чл. 8д от ЗСПД и отпускането на новата семейна помощ по реда на чл. 8д от ЗСПД е необходимо технологично време. Помощите се предоставят през месеца, следващ този, за който се дължат на правоимащите лица.  

В случая на г-жа Санка Христова, която е попечител на детето Любчо Еленков, месечната добавка за дете с трайно увреждане е прекратена от 01.01.2017 г. Считано от същата дата за детето, което е със 100% степен на увреждане, е отпуснат новият вид помощ в размер на 930 лв.

На г-жа Христова не е издавана заповед за отказ на месечната помощ, а е уведомена за промените, както и за процедурата по отпускане на новия вид месечна помощ за дете с увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД, пише още в писмото на социалното министерство до Bulgaria ON AIR. От Агенция Социално подпомагане също получихме уверение, че Любчо ще получава предвидените в закона помощи.

Историята на Любчо, може да видите в репортажа на Кристина Михайлова.