Детектор на лъжата ще проверява полицаите в МВР

Мярката предизвика разнопосочни реакции

01.02.2017 | 11:55 Редактор: Мария Аладжова
Детектор на лъжата ще проверява полицаите в МВР

Висшите полицаи от системата на МВР ще бъдат изправяни пред детектор на лъжата. Мярката е разписана като част от плана за противодействие на корупцията у нас. 

"Полиграфът не може да сгреши, защото полиграфът е замерващо устройство. Може  да сгреши лицето, което ви изпитва. Това е така, защото заключението от полиграфското изпитване се прави от човека, който провежда теста или от негов колега, който преглежда полиграмите. Ако тези лица нямат достатъчно опит в практиката си, биха могли да дадат грешни резултати", обяснява психофизиологът Виктор Дончев.

Според бившия главен секретар на МВР Николай Радулов, полифизиографът не е надежден способ за установяване на истината. Той можел да бъде използван от психолозите само, за да провокира реакция у изследвания обект.

"В ЦРУ и във ФБР задължително всички служители преминаваха през 6 месеца на прегледи за лоялност. Най-големият предател Одри Чеймс се оказа всъщност агент на КГБ и още няколко такива висшестоящи агенти на ФБР редовно са минавали през всичките години на полифизиограф и той е давал оценка, че те са лоялни и не са предатели".

Според психо-физиолози обаче тестването на служителите в МВР може да има ползотворен ефект:

"Полицаите, както и всички други длъжностни лица, особено в държавния сектор, биха могли да взимат подкупи. И от тази гледна точка първо респектът от това, че ежегодно ще бъдеш подлаган на полиграф, би предотвратил приемането на подкуп в бъдеще време.  Веднъж използвайки полиграфа, бихме могли да проверим дали има извършване на незаконни дела в миналото, и второ да предотвратим извършването им в бъдеще", посочва Виктор Дончев.

Вижте още: